Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Trading A/S (”Heatlets”), CVR nr. 10125421, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Heatlets ’s webshop samt andre køb.

Kontaktinformationer
Mail: trading@verdo.com
Tlf.: 70 11 14 27
Web: www.heatlets.dk
Forretningsadresse: Agerskellet 7, 8930 Randers NØ.                
1. Prisangivelser
1.1. Alle priser er ekskl. moms og offentlige afgifter ved erhvervskunder.
1.2. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved privatkunder.
Prisen er opgivet i danske kroner.
1.3. Heatlets forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.
1.4. Verdo er bundet af skriftlige tilbud. Tilbuddet er gyldigt 30 kalenderdage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

2. Betalingsvilkår
2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.
2.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort; Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB og Mobilepay.
2.3. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.heatlets.dk.
2.4. Beløbet hæves først på kundens konto, når varerne sendes fra Heatlets. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

3. Leveringsvilkår
Pallevarer
3.1. Heatlets leverer til Danmark undtagen ikke bro faste øér
3.2. Levering kan ske som standardlevering.
3.3. Ved standardlevering er leveringstiden 2-3 arbejdsdage efter modtaget bestilling. Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
3.4. Levering sker med vognmand.
3.5. Ved standardlevering sker levering/aflæsning med palleløfter, og varerne leveres ved fortovskant. Som kunde, kan du spørge vognmanden om han kan placere pallen andetsteds, dette sker dog på eget ansvar
3.6. Alle leverancer til forbrugere sker uden kvittering, men mod billeddokumentation.
3.7. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. Emballagen kan ikke modstå voldsom nedbør eller nedbør i en længere periode og pillerne skal derfor opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen og der i denne periode har været nedbør, som har medført at pillerne er blevet fugtige/våde, kan kundens reklamation vedr. fugtskader bortfalde.


Træpiller til indblæsning eller aftipning
3.8. Heatlets leverer træpiller til indblæsning eller aftipning indenfor 8 dage fra bestilling. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er ikke muligt.
3.9. Levering sker med vognmand. Heatlets leverer til Danmark.
3.10. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret. Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt. Kunden har derfor ikke et krav på at få varen leveret det pågældende sted som angivet i kommentarfeltet på bestillingssiden.
3.11. Ved bestilling af træpiller til indblæsning eller aftipning tages der forbehold for at den leverede mængde træpiller kan variere op til +/- 5 %.
3.12. I forbindelse med betaling skal kunden acceptere, at Heatlets reserverer et beløb på 5 % udover den bestilte mængde. Efter levering af træpillerne trækker Heatlets et beløb fra, der svarer til den præcist leverede mængde. Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til passende modtagerfaciliteter.
3.13. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail.


Tilbehør
3.14. Levering af tilbehør sker separat til nærmeste pakkeshop. Ved samtidig bestilling af tilbehør og løse træpiller eller pallevarer vil varerne således blive leveret ad flere omgange.
Generelt
3.15. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, kan kunden blive opkrævet ca. 600 kr. pr. tons eller palle, inkl. moms. til dækning af omkostningerne.
3.16. Ved køb på www.heatlets.dk tages der ikke et fragtgebyr, hvis levering skal ske i Danmark og kun de brofaste øer er omfattet. Til øer uden fast broforbindelse leveres varerne uden fragtgebyr til afskibningshavnen. Kunden er herefter selv ansvarlig for den videre transport herunder skibsfragt.
3.17. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, anses varen for at være leveret og i Kundens besiddelse når varen er overgivet til fragtføren. Dette er gældende uanset om der skal ske levering indenfor pladsens grænser.

4. Reklamation, erhvervsdrivende 
4.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Heatlets gerne kontaktes på heatlets@verdo.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.
4.2. Heatlets behandler kundens reklamation hurtigst muligt.
4.3. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder fra fakturadatoen.
4.4. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
4.5. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser.
4.6. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Trading A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ.
4.7. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav


5. Reklamation, private
5.1. Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
5.2. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
5.3. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Trading A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ.
5.4. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav


6. Ejendomsforbehold gælder erhvervsdrivende 
6.1. Heatlets forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

7. Ansvar gælder erhvervsdrivende 
7.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov, frasiger Heatlets sig ethvert ansvar for:
a) Leveringstid.
b) driftstab eller andet indirekte tab.
c) skader på Kundens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.
7.2. Heatlets’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette strider i mod gældende lov.


8. Videreoverdragelse gælder erhvervsdrivende 
8.1. Verdo er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige Verdos rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand ved meddelelse herom til Kunden.
9. Fortrydelsesret gælder private
9.1. Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  
9.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
9.3. Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til trading@verdo.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
9.4. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.
9.5. Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. Du skal selv betale for at ordren returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Visse varer kan ikke returneres med normal post, og det må forudsættes at prisen bliver derefter.
9.6. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
9.7. Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.
9.8. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.
10. Persondatapolitik 
10.1. Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
10.2. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
10.3. Personoplysningerne registreres hos (indsæt virksomhedens juridiske navn) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
10.4. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
10.5. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
10.6. Den dataansvarlige på heatlets.dk er Verdo Trading A/S.  
10.7. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
10.8. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: trading@verdo.com.  

11. Gode råd og tilbud via e-mail
11.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil Heatlets løbende sende nyheder og tilbud om
11.2. lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.
11.3. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Heatlets via tlf. eller mail.

Ønsker du at klage?

Vores mål er at have markedets mest tilfredse kunder. Skulle det ske, at du ikke er helt tilfreds alligevel, er det stadig vores hensigt at sørge for, at din adgang til at klage bliver så let som muligt.

Sådan klager du

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Heatlets på telefon 70 11 14 27 eller sende en mail til: trading@verdo.com

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:  EU-kommissionens online klageportal.
 
Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)


Til:
heatlets.dk
Agerskellet 7
8920 Randers NV
trading@verdo.com
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________
Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________
Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________
Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Trading A/S (”Heatlets”), CVR nr. 10125421, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Heatlets ’s webshop samt andre køb.

Kontaktinformationer
Mail: trading@verdo.com
Tlf.: 70 11 14 27
Web: www.heatlets.dk
Forretningsadresse: Agerskellet 7, 8930 Randers NØ.                
1. Prisangivelser
1.1. Alle priser er ekskl. moms og offentlige afgifter ved erhvervskunder.
1.2. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved privatkunder.
Prisen er opgivet i danske kroner.
1.3. Heatlets forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.
1.4. Verdo er bundet af skriftlige tilbud. Tilbuddet er gyldigt 30 kalenderdage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

2. Betalingsvilkår
2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.
2.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort; Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB og Mobilepay.
2.3. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.heatlets.dk.
2.4. Beløbet hæves først på kundens konto, når varerne sendes fra Heatlets. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

3. Leveringsvilkår
Pallevarer
3.1. Heatlets leverer til Danmark undtagen ikke bro faste øér
3.2. Levering kan ske som standardlevering.
3.3. Ved standardlevering er leveringstiden 2-3 arbejdsdage efter modtaget bestilling. Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
3.4. Levering sker med vognmand.
3.5. Ved standardlevering sker levering/aflæsning med palleløfter, og varerne leveres ved fortovskant. Som kunde, kan du spørge vognmanden om han kan placere pallen andetsteds, dette sker dog på eget ansvar
3.6. Alle leverancer til forbrugere sker uden kvittering, men mod billeddokumentation.
3.7. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. Emballagen kan ikke modstå voldsom nedbør eller nedbør i en længere periode og pillerne skal derfor opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen og der i denne periode har været nedbør, som har medført at pillerne er blevet fugtige/våde, kan kundens reklamation vedr. fugtskader bortfalde.


Træpiller til indblæsning eller aftipning
3.8. Heatlets leverer træpiller til indblæsning eller aftipning indenfor 8 dage fra bestilling. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er ikke muligt.
3.9. Levering sker med vognmand. Heatlets leverer til Danmark.
3.10. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret. Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt. Kunden har derfor ikke et krav på at få varen leveret det pågældende sted som angivet i kommentarfeltet på bestillingssiden.
3.11. Ved bestilling af træpiller til indblæsning eller aftipning tages der forbehold for at den leverede mængde træpiller kan variere op til +/- 5 %.
3.12. I forbindelse med betaling skal kunden acceptere, at Heatlets reserverer et beløb på 5 % udover den bestilte mængde. Efter levering af træpillerne trækker Heatlets et beløb fra, der svarer til den præcist leverede mængde. Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til passende modtagerfaciliteter.
3.13. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail.


Tilbehør
3.14. Levering af tilbehør sker separat til nærmeste pakkeshop. Ved samtidig bestilling af tilbehør og løse træpiller eller pallevarer vil varerne således blive leveret ad flere omgange.
Generelt
3.15. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, kan kunden blive opkrævet ca. 600 kr. pr. tons eller palle, inkl. moms. til dækning af omkostningerne.
3.16. Ved køb på www.heatlets.dk tages der ikke et fragtgebyr, hvis levering skal ske i Danmark og kun de brofaste øer er omfattet. Til øer uden fast broforbindelse leveres varerne uden fragtgebyr til afskibningshavnen. Kunden er herefter selv ansvarlig for den videre transport herunder skibsfragt.
3.17. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, anses varen for at være leveret og i Kundens besiddelse når varen er overgivet til fragtføren. Dette er gældende uanset om der skal ske levering indenfor pladsens grænser.

4. Reklamation, erhvervsdrivende 
4.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Heatlets gerne kontaktes på heatlets@verdo.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.
4.2. Heatlets behandler kundens reklamation hurtigst muligt.
4.3. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder fra fakturadatoen.
4.4. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
4.5. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser.
4.6. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Trading A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ.
4.7. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav


5. Reklamation, private
5.1. Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
5.2. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
5.3. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til Heatlets (Verdo Trading A/S), Agerskellet 7, 8930 Randers NØ.
5.4. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav


6. Ejendomsforbehold gælder erhvervsdrivende 
6.1. Heatlets forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

7. Ansvar gælder erhvervsdrivende 
7.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov, frasiger Heatlets sig ethvert ansvar for:
a) Leveringstid.
b) driftstab eller andet indirekte tab.
c) skader på Kundens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.
7.2. Heatlets’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette strider i mod gældende lov.


8. Videreoverdragelse gælder erhvervsdrivende 
8.1. Verdo er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige Verdos rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand ved meddelelse herom til Kunden.
9. Fortrydelsesret gælder private
9.1. Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  
9.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
9.3. Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til trading@verdo.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
9.4. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.
9.5. Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. Du skal selv betale for at ordren returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Visse varer kan ikke returneres med normal post, og det må forudsættes at prisen bliver derefter.
9.6. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
9.7. Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.
9.8. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.
10. Persondatapolitik 
10.1. Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
10.2. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
10.3. Personoplysningerne registreres hos (indsæt virksomhedens juridiske navn) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
10.4. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
10.5. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
10.6. Den dataansvarlige på heatlets.dk er Verdo Trading A/S.  
10.7. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
10.8. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: trading@verdo.com.  

11. Gode råd og tilbud via e-mail
11.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil Heatlets løbende sende nyheder og tilbud om
11.2. lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.
11.3. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Heatlets via tlf. eller mail.

Ønsker du at klage?

Vores mål er at have markedets mest tilfredse kunder. Skulle det ske, at du ikke er helt tilfreds alligevel, er det stadig vores hensigt at sørge for, at din adgang til at klage bliver så let som muligt.

Sådan klager du

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Heatlets på telefon 70 11 14 27 eller sende en mail til: trading@verdo.com

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:  EU-kommissionens online klageportal.
 
Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)


Til:
heatlets.dk
Agerskellet 7
8920 Randers NV
trading@verdo.com
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________
Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________
Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________
Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)